Králíky

Tisk

Popis lokality

Bývalý objekt garáží a dílen ČSAD včetně parkovací plochy, NKP

Kontaktní údaje

Město Králíky, se sídlem Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, tel. 465670701, fax 465631321, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikace lokality

Obec Králíky
Katastrální území Králíky
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st.p.č. 566
Majitelé (% z celkové plochy) Město Králíky

Velikost lokality v m²

Rozloha 4560
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 520
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 500
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality dopravní stavby a zařízení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP ÚAP neřeší funkční využití. ÚP Králíky na pozemku vymezuje plochu "občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV)"
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost, průmysl, obchod a služby, stavebnictví

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne (možné omezení -objekt je nemovitá kulturní památka)
Existence ekologických zátěží ano
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost