Kněžice

Tisk

Popis lokality

Bývalý zemědělský objekt využívaný k ustájení a chovu dobytka

Kontaktní údaje

vlastníci staveb: ZD Ronov nad Doubravou, INTEX s.r.o. v likvidaci, Jiráskova 648, 53803 Heřmanův Městec, Boháč Vladislav, č. p. 1, 53821 Lukavice, Šedivý František MUDr., V Horní Stromce 2366/4, Vinohrady, 13000 Praha, majitel pozemku: MUDr. František Š

Identifikace lokality

Obec Kněžice
Katastrální území Kněžice u Ronova
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 97, st. 99/1, st. 99/2, 533, 200/8

Velikost lokality v m²

Rozloha 16705
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2540
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2540
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 3

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) částečně
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 4
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 4
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost