Klešice

Tisk

Popis lokality

Zemědělský objekt s pozemky – areál bývalého kravína

Kontaktní údaje

Bareš Jan, Havlíčkova 953, 53803 Heřmanův Městec, Černý Petr Ing., V kopečku 292, 51722 Albrechtice nad Orlicí, Obec Klešice, č. p. 101, 53803 Klešice

Identifikace lokality

Obec Klešice
Katastrální území Klešice
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 85/1, st. 85/2, st. 85/5, 998 + přilehlé pozemky

Velikost lokality v m²

Rozloha 30000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2690
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2690
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP smíšená výrobní
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat obec - ochotna podmínečně

Infrastruktura

Elektřina ne
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost