Klešice

Tisk

Popis lokality

Objekt bývalé sýpky - špýchar

Kontaktní údaje

Obec Klešice, č. p. 101, 53803 Klešice, Marie Stará - starostka, tel.: 469 696 499

Identifikace lokality

Obec Klešice
Katastrální území Klešice
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 126
Majitelé (% z celkové plochy) Obec Klešice

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 427
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1281
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP smíšená výrobní
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba, zemědělství, průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat obec - ochotna podmínečně

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost