Holice

Tisk

Popis lokality

Bývalý sklad Mototechny

Kontaktní údaje

dle KN

Identifikace lokality

Obec Holice
Katastrální území Holice v Čechách
Okres Pardubice
Parcelní čísla 6380, 6382/4, 6382/2, 6382/5, 6893, 6892/1, 6892/2, 6894
Majitelé (% z celkové plochy) dle KN

Velikost lokality v m²

Rozloha 52000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 52000
Počet objektů na pozemku celkem 5
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 3

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality smíšené a výrobní

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) částečně
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 10
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ne
Záměry vlastníka nejsou

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost