Dolní Morava

Tisk

Popis lokality

Areál bývalé pily, manipulační plocha

Kontaktní údaje

Mlýnice s.r.o., č. p. 11, 56169 Dolní Morava

Identifikace lokality

Obec Dolní Morava
Katastrální území Velká Morava
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 221, 5202/1
Majitelé (% z celkové plochy) Mlýnice s.r.o.

Velikost lokality v m²

Rozloha 4967
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pila s manipulační plochou
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení, výroba

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ne
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost