Chvaletice

Tisk

Popis lokality

Objekt bývalé kotelny č.p. 352

Kontaktní údaje

Blanka Zaklová - starostka města Chvaletice, tel.: 466 768 460

Identifikace lokality

Obec Chvaletice
Katastrální území Telčice
Okres Pardubice
Parcelní čísla p.č.st.789/2
Majitelé (% z celkové plochy) Město Chvaletice

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 773
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 750
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality kotelna
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP tržnice - částečně

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka dle možností

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost