Městečko Trnávka

Tisk

Popis lokality

Stavba č.p. 56

Kontaktní údaje

Obec Městečko Trnávka, č. p. 5, 56941 Městečko Trnávka

Identifikace lokality

Obec Městečko Trnávka
Katastrální území Městečko Trnávka
Okres Svitavy
Parcelní čísla st.12/1
Majitelé (% z celkové plochy) Obec M.Trnávka

Velikost lokality v m²

Rozloha 1140
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 600
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1000
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bez využití
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP obytné území
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod a služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten podmínečně
Záměry vlastníka oprava

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost