Osík

Tisk

Popis lokality

Neobydlená zemědělská usedlost, č.p. 106

Kontaktní údaje

Obec Osík, starosta mob.: 603 894 091

Identifikace lokality

Obec Osík
Katastrální území Osík
Okres Svitavy
Parcelní čísla st.p.č. 146
Majitelé (% z celkové plochy) Obec Osík (100%)

Velikost lokality v m²

Rozloha 819
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 819
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1010
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bez využití
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP obytné území
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka rekonstrukce na hostinec

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost