Makov

Tisk

Popis lokality

Nevyužíváné objekty RD, č.p. 10 + č.p. 17

Kontaktní údaje

Obec Makov, č. p. 113, 57001 Makov

Identifikace lokality

Obec Makov
Katastrální území Makov
Okres Svitavy
Parcelní čísla 57/1, 57/3
Majitelé (% z celkové plochy) obec Makov 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 1017
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 690
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1290
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej, demolice - parcely pro rd

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost